ชาญอิสสระจัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอนะ” ปีที่ 4


บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วพร้อมส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

...