ร่วมอิสสระ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ ศศรา หัวหิน


บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด จัดพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้าง โครงการ ศศรา หัวหิน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโครงการและผู้อยู่อาศัย

...