ชาญอิสสระมอบข้าวสารวันตรุษจีน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 48


ชาญอิสสระและพิธานกรุ๊ปหาดใหญ่ ร่วมมอบข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 48

...