ชาญอิสสระ ชวนลูกบ้านโครงการสีตวันร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561


ชาญอิสสระ ชวนลูกบ้านโครงการสีตวันร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 พร้อมจีดกิจกรรมปาร์ตี้ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับลูกบ้าน

...