ชาญอิสสระร่วมวิ่งซับเหงื่อโลก


ชาญอิสสระ ชวนผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งซับเหงื่อโลก Zero Waste Run”

...