ชาญอิสสระ เปิดบ้านอิสสระ บางนา ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ชาญอิสสระ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมโครงการบ้านอิสสระ บางนา

...