ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม Give Blood Give Love สร้างพลังแห่งการให้ ครั้งที่ 95


ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 95

...