โครงการ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล


ดิ อิสสระ เชียงใหม่ คอนโดมิเนียมหรูท่ามกลางธรรมชาติ จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับโครงการและลูกค้าที่ซื้อโครงการ

...