ชาญอิสสระ ร่วมบรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงแรม


สงกรานต์ อิสสระ บรรยายให้ความรู้หลักสูตร “Knowing Your Client’s Industry and Business Model-Hotel” กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

...