ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม Give Blood Give Love สร้างพลังแห่งการให้


ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 96

...