หาดใหญ่สหพาณิชย์ บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์


บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

...