ชาญอิสสระ จัดบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร


ชาญอิสสระ จัดฟังธรรม รับพรดีปีใหม่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โครงการ ดิ อิสสระ ลาดพร้าว

...