ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอนะ”


ชาญอิสสระ จัดกิจกรรมขอรับบริจาคปฏิทินเก่า พร้อมร่วมบริจาคเงินซื้อสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี

...