ชาญอิสสระ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย


บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย

...