ชาญอิสสระ จัดเวิร์กช็อปการทำผ้ามัดย้อม


ชาญอิสสระ จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำผ้ามัดย้อมกระตุ้มต่อมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลวดลาย ครีเอทผลงาน เพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้กับงานให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

...