ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม BLOOD FOR LIFE การให้ที่ไม่สิ้นสุด


บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 98

...