ชาญอิสสระ ร่วมสัมมนา “คิดนอกกรอบ...ทำในกรอบ”


ชาญอิสสระ ร่วมเปิดเวทีสัมมนา คิดนอกกรอบ ทำในกรอบ..กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ พร้อมถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การบริหารธุรกิจ

...