ชาญอิสสระ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 2 แสนบาท


บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 2 แสนบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...