บ้านอิสสระบางนา ร่วมกับอายุน้อย ร้อยล้าน จัดงาน exclusive dinner


โครงการบ้านอิสสระ บางนา ร่วมกับ อายุน้อยร้อยล้าน จัดงาน Young self-made millionaires exclusive dinner เปิดแนวคิดการทำธุรกิจ E-commerce

...