ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม BLOOD FOR LIFE ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ


บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 99

...