ชาญอิสสระ ร่วมเป็นวิทยากร The Dots :Hotel Game Changer


ชาญอิสสระร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดการบริหารงานโรงแรมให้กลุ่มผู้เข้าอบรมจากโครงการ The Dots : Hotel Game Changer จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์

...