ชาญอิสสระ ร่วมกับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล

...