มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ชาญอิสสระ เปิดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

...