ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม BLOOD FOR LIFE ครั้งที่ 100


บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 100

...