กุศลกำลังสาม เพื่อซับเหงื่อโลก ครั้งที่ 3


ชาญอิสสระร่วมกับมูลนิธิปัญญาประทีป โรงเรียนปัญญาประทีป และโรงเรียนทอสี จัดงาน กุศลกำลังสามเพื่อซับเหงื่อโลก ครั้งที่ 3 หวังกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมปลูกจิตสำนึก

...