ชาญอิสสระ ห่วงใยใส่ใจและพร้อมดูแลคุณ ภายใต้แคมแปญ ISSARA FLEXI FOR YOU


ชาญอิสสระ เดินสายส่งมอบความห่วงใยให้กับลูกค้า นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและถุงแยกขยะมอบให้กับลูกบ้านในโครงการต่างๆ ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิด-19

...