ชาญอิสสระ จัดกิจกรรม BLOOD FOR LIFE  สร้างพลังแห่งการให้


บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 102

...