คล้องแมส คล้องใจ ป้องกันภัยโควิด


กลุ่มชาญอิสสระจัดกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม “คล้องแมส คล้องใจ ป้องกันภัยโควิด” ร่วมแรงร่วมใจร้อยสายคล้องหน้ากากอนามัยส่งต่อบ้านพักคนชราหญิง

...