RE-CU เข้าเยี่ยมชมโครงการ ทิวทะเลเวิลด์


บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ให้การต้อนรับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU MANAGEMENT UNIT) เข้าศึกษาดูงาน โครงการทิวทะเลเวิลด์

...