เสนอขายที่ดิน

คอนโดมิเนียม

 • ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป
 • อยู่ติดถนนสาธารณะ กว้างมากกว่า 6 เมตร
 • อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบันหรือสายอนาคต ไม่เกิน 500 ม.

จัดสรรที่ดิน

 • ขนาด 10 ไร่ขึ้นไป
 • อยู่ติดถนนสาธารณะ กว้างมากกว่า 6 เมตร
 • สะดวกในการเดินทาง เช่น ใกล้ทางด่วน ใกล้ถนนหลัก
 • อยู่ในแหล่งชุมชน
 • สำเนาโฉนด*
 • ระวางที่ดิน*
 • แผนที่*
 • รูปภาพสภาพปัจจุบันของที่ดิน
 • เอกสารอื่นๆ